شاخص آلودگی هوای ۸ نقطه تهران از ۲۰۰ گذشت / خبری از برگزاری جلسه کمیته اضطرار نیست


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

در حال حاضر کیفیت هوای شهر تهران با شاخص ۱۸۸ در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار دارد. این در حالی است که در ۸ نقطه تهران شاخص کیفیت از عدد ۲۰۰ نیز عبور کرده است.

برچسب‌ها :