«سلام نوروزی» قاجارها در حراجی کریستیز


1400/01/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

کریستیز در حراجی آینده خود یک نقاشی متعلق به دوره قاجار را که تصویرگر «صف سلام»، یکی از رسم‌های عید نوروز است به حراج می‌گذارد.

برچسب‌ها :