سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان مرکزی


1399/12/16 دقیقه مطالعه
iOS 14

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در سفری یک روزه به استان مرکزی نخستین پارک آخیز استان مرکزی را در اراک افتتاح و از یک واحد گلخانه‌ای تولید نهال پسته در فاز یک شهرک گلخانه‌ای آوه بازدید کرد.

برچسب‌ها :