سفر معاونان پشتیبانی و فرهنگی جهاد دانشگاهی به خوزستان


1399/11/10 دقیقه مطالعه
iOS 14

محمدجواد شوشتری معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در سفری یک روزه به استان خوزستان از بخش های مختلف سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان بازدید کردند.

برچسب‌ها :