سرپرست انجمن روزنامه نگاران مسلمان هرمزگان منصوب شد


1399/12/01 دقیقه مطالعه
iOS 14

فرشاد محمدی به عنوان سرپرست انجمن روزنامه نگاران مسلمان هرمزگان منصوب شد.

برچسب‌ها :