سرویس زندان‌های روسیه: ناوالنی در صورت بازگشت به روسیه بازداشت می شود


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

سرویس زندان‌های روسیه اعلام کرد، تمامی اقدامات لازم برای بازداشت ناوالنی صورت گرفته است.

برچسب‌ها :