سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: سازمان انرژی اتمی در حال طراحی راکتوری مشابه آب سنگین اراک است


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ‌غنی سازی ۲۰ درصد وفق ماده یک قانون اجرا شده و به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی هم رسیده است. وی افزود: سازمان انرژی اتمی بر اساس زمانبندی در حال طراحی یک راکتور مشابه با راکتور آب سنگین اراک پیش از نوسازی است.

برچسب‌ها :