سخنگوی ارتش پاکستان: درباره مرزبانان ربوده شده با ایران در تماس هستیم


e 1399/10/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

سخنگوی ارتش پاکستان در پاسخ به پرسشی در باره اقدامات این کشور برای بازیابی ۳ مرزبان ربوده شده ایرانی گفت: با مقامات ایران در تماس هستیم و این ارتباط همواره وجود داشته است. وی تاکید کرد: تا جایی که به مناسبات نظامی-امنیتی ایران و پاکستان مربوط است، این موضوع مشترک و رابطه‌ای نزدیک میان دو کشور می‌باشد.

برچسب‌ها :