روحانی: مردم نگران واکسن کرونا نباشند / امیدواریم زمانی که دولت را تحویل می‌دهیم کرونا را مهار و از تحریم‌ها عبور کرده باشیم


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

رییس جمهوری تامین واکسن مورد نیاز مردم را یکی از مسائل مهم دولت ذکر کرد و گفت: دولت هم در زمینه تهیه واکسن از کواکس درخواست خود را مطرح و هم پول آن را پرداخت کرده است و از منابع دیگر هم دنبال تهیه واکسن است. بنابراین مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

برچسب‌ها :