روحانی جنجالی مجلس، دبیر شورای مرکز تحقیقات اسلامی قم شد


e 1399/10/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

 
رئیس مجلس شورای اسلامی، در حکمی حسن شجاعی علی آبادی را به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است: «نظر به تعهد دینی و انقلابی و سوابق ارزنده علمی و فقهی، جنابعالی را به عنوان “دبیر و عضو شورای سیاستگذاری” مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی منصوب می نمایم.»

برچسب‌ها :