رنگ سبز هنرمند را زنده نگه می‌دارد


1399/12/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

عاطفه تیموری هنرمند عرصه فیلم، نقاشی، تئاتر و سینما معتقد اس رنگ سبز زندگی و نشاط است و این هنرمند را زنده نگه می‌دارد.

برچسب‌ها :