رسوایی لغو کمک هزینه به هزاران خانوار؛ دولت هلند سقوط کرد


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

در اوج بحران کرونا و در حالی که تنها دو ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی در هلند باقی مانده است، مارک روته، نخست وزیر این کشور بعد از ظهر جمعه ۱۵ ژانویه (۲۶ دی) خبر استعفای کابینه‌اش را در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد. پرونده رسوایی دولت هلند در پیوند با لغو کمک هزینه هزاران خانوار هلندی است. دولت همچنین پرداخت کمک‌هزینه به این خانواده‌ها را که بخشی از آن مربوط به کمک مالی به فرزندان آنهاست، متوقف کرد. بسیاری از این خانواده‌ها، اتباع خارجی و مهاجر هستند.

برچسب‌ها :