ربیعی: انقلاب اسلامی ایران در چارچوب‌های علمی رخ داد


1399/11/12 دقیقه مطالعه
iOS 14

سخنگوی دولت گفت: این انقلاب {انقلاب اسلامی ایران} ماهیت فرهنگی داشت و بر اساس روح فرهنگی جامعه بود و به نظرم کاملاً در چارچوب‌های علمی رخ داد و قابل قیاس با انقلاب‌های دیگر نیست.

برچسب‌ها :