رئیس مدیریت بحران: پایتخت فقط ۲۰ درصد برای زلزله آماده است / ظرفیت اسکان اضطراری، فقط ۵۰ هزار نفر است


e 1399/10/19 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس مدیریت بحران شهر تهران گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد در هنگام وقوع زلزله آماده هستیم و اگر بجنبیم و فعالیت کنیم و تمام سازمان‌های مربوطه ورود کنند، به ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسیم و بخشی از اقدامات هم در درازمدت انجام می‌شود.

برچسب‌ها :