دهدار

مدیریت 1397/05/18

Emblem of Iran.svg

دهداران دهستان پاعلم از آغاز تاکنون

شهرستان پلدختر استان لرستان

حجت اله بساطی نظری

مدت مسئولیت

از مهرماه ۱۳۹۲

تا کنون

مهران بساطی نظری

مدت مسئولیت

از تیرماه ۱۳۸۶

تا مهرماه ۱۳۹۲

صید کرم نظری

مدت مسئولیت

از ماه ۱۳

تا تیرماه ۱۳۸۶