دلار به روند صعودی اش ادامه داد


1399/10/28 دقیقه مطالعه
iOS 14

ارزش دلار باز هم مقابل ارزهای مهم جهانی افزایش یافت.

برچسب‌ها :

دلار به روند صعودی اش ادامه داد


1399/10/28 دقیقه مطالعه
iOS 14

ارزش دلار باز هم مقابل ارزهای مهم جهانی افزایش یافت.

برچسب‌ها :