دفاع تمام قد دولت از متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی


1399/12/17 دقیقه مطالعه
iOS 14

دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠، مبلغ ١٢۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اعم از لشگری و کشوری و تامین اجتماعی در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق به رقم ١۵٠ هزارمیلیاردتومان تغییر یافت.

برچسب‌ها :