دفاعیه شهردار از مدیریت شهری شیراز


1399/11/04 دقیقه مطالعه
iOS 14

افزایش نقدها نسبت به عملکرد شهرداری طی هفته‌های اخیر، حیدر اسکندرپور، شهردار شیرا را واداشت تا بعد از یکسال و اندی خود را در معرض سئوالات خبرنگاران رسانه‌ها قرار دهد و در کنفرانسی خبری که در محوطه‌ی باغ جهان‌نما برگزار شد، ضمن اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری، به انتقادات که از نگاه او بیشتر شایبه سیاسی دارد و چندان منصفانه مطرح نشده است، پاسخ دهد.

برچسب‌ها :