دریافت‌کنندگان واکسن “کوو ایران” به ۱۰ نفر رسیدند


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا اظهار داشت: واکسن کرونای ایرانی، امروز (۲۱ دی ) به ۳ داوطلب دیگر تزریق شد و تعداد دریافت کنندگان واکسن “کُوو ایران برکت” به ۱۰ داوطلب رسید.

برچسب‌ها :