خیرین یا تاجرین؛ نگاهی به شیوه درآمدزایی شبکه های اجتماعی


1399/12/09 دقیقه مطالعه
iOS 14

شماره پنجم نشریه «فن کاو»؛ ماهنامه انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران منتشر شد.

برچسب‌ها :