خطوط ویژه به نام «مردم» به کام…


1399/11/06 دقیقه مطالعه
iOS 14

طبق قوانین و مقررات خطوط ویژه بی آر تی برای تردد اتوبوس ها در گرفته شده و خودروهای امدادی، هم فقط در زمان بحران و حوادث می‌توانند با شرایط خاصی از این خطوط تردد کنند.

برچسب‌ها :