» خبر » اخبار » حمید حسینی از رهبران مقاومت عراق: سازمانی که آمریکا در نجف تاسیس کرده،مبالغی به یک موسسه که کارش نفوذ در حوزه علیمه نجف است، می دهد؛ بعد درباره مسائل امنیتی جلساتی برگزار می‌کند و از ایران هم نیرو‌های امنیتی را دعوت کرده / آقای شمخانی! لطف کنید بیشتر دقت کنید؛ به این جلسات نیایید / تندروها در شهر‌های مقدس عراق راه می‌روند و می‌گویند جمهوری اسلامی از ما دفاع می‌کند / اگر می‌خواهید کمک کنید، بکنید، اما در این جلسات نیایید؛ ما آنجا متهم می‌شویم
اخبار

حمید حسینی از رهبران مقاومت عراق: سازمانی که آمریکا در نجف تاسیس کرده،مبالغی به یک موسسه که کارش نفوذ در حوزه علیمه نجف است، می دهد؛ بعد درباره مسائل امنیتی جلساتی برگزار می‌کند و از ایران هم نیرو‌های امنیتی را دعوت کرده / آقای شمخانی! لطف کنید بیشتر دقت کنید؛ به این جلسات نیایید / تندروها در شهر‌های مقدس عراق راه می‌روند و می‌گویند جمهوری اسلامی از ما دفاع می‌کند / اگر می‌خواهید کمک کنید، بکنید، اما در این جلسات نیایید؛ ما آنجا متهم می‌شویم

1398/05/25 10

یکی از رهبران مقاومت اسلامی در عراق با بیان اینکه وظیفه شرعی ما عراقی‌ها است که اجازه توطئه نسبت به ایران را به احدی ندهیم، گفت: به یاد دارم سردار حاج قاسم وقتی وارد عراق شد که در روز ۱۰ تا ۱۵ انفجار در بغداد داشتیم؛ ساعت ۷:۳۰ صبح ماشین منفجر …

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×