حمایت از هنرمندان ضامن موفقیت آنان است


1399/12/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

بازیگر هنرهای نمایشی معتقد است حمایت از هنرمندان به ویژه در بخش مالی ضامن موفقیت آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.

برچسب‌ها :