» خبر » اخبار » حسین کیانی، کارگردان «چشم به راه میرغضب»: دولت احمدی نژاد، نابود کننده فرهنگ برساخته اصلاحات بود
اخبار

حسین کیانی، کارگردان «چشم به راه میرغضب»: دولت احمدی نژاد، نابود کننده فرهنگ برساخته اصلاحات بود

1398/05/13 10

تئاتر به عنوان هنری ریشه دار در جامعه تا حدی می تواند در تغییر حال جامعه موثر عمل کند اما شرطش این است که دیده شده و از امکانات لازم بهره مند شود. بر اساس یک تقسیم بندی ساده درهمین تهران ده میلیونی، شاید به هر پانصدهزار نفر، یک صندلی تئاتر هم نرسد و این امکانات اندکی برای تئاتر است. براساس نتیجه یک نظرسنجی ملی، کمتر از دو درصد جامعه تئاتر دیده اند یا می بینند یعنی تاکنون بیش از ۸۸ درصد مردم ایران هرگز به تئاتر نرفته اند! تئاتربین های تهرانی هم گمان نمی کنم به پنجاه هزار نفر برسند و تئاتربین حرفه ای به مراتب کمتر از این است و شاید به ده هزار نفر هم نرسد.

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×