جوان‌گرایی آسانسوری چه پیامدهایی دارد؟


1399/11/08 دقیقه مطالعه
iOS 14

«ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که جوانان با بحران کار مواجه هستند، خصوصا برای نسلی که با شایستگی از دوره‌ی دانشگاه و سربازی گذشته‌اند و حال که وقت کار کردن آنهاست، کاری برای آنها حتی در سطوح پایین وجود ندارد. در مقابل، جوانانی هستند که هنوز تحصیلات دانشگاهی و سربازی آنها تمام نشده است، رزومه پر و پیمانی دارند و مدعی مدیریت در رده‌های بالا هستند.»

برچسب‌ها :