جوانان و علما هوشیار باشند و از افراط پرهیز کنند


1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

امام جمعه زاهدان همه مردم خصوصا جوانان و علما را به هوشیاری و پرهیز از افراط دعوت کرد و بیان داشت: باید مراقبت کنیم و به تندروها اجازه ندهیم که در زمین دشمن بازی کنند.

برچسب‌ها :