جهان به روایت تصویر


1399/11/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

«گاردین» به روال هر هفته، منتخبی از تصاویری را که در هفته اخیر توسط خبرگزاری‌های جهان منتشر شده، در قالب گزارشی تصویری معرفی کرده است.

برچسب‌ها :