جزئیات برگزاری سه آزمون اسفند وزارت بهداشت اعلام شد


1399/12/07 دقیقه مطالعه
iOS 14

جزئیات برگزاری آزمون‌های پیش کارورزی پزشکی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، جامع داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی اعلام شد.

برچسب‌ها :