ثبت و مشاهده کرونای جهش‌یافته در لبنان


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

یکی از مسئولان لبنانی از وجود گونه جهش‌یافته ویروس کرونا در لبنان خبر داد که در مقایسه با ویروس قبلی سرعت انتشار بالایی دارد. عضو کمیسیون مذکور در پارلمان لبنان اوضاع این کشور را خطرناک توصیف کرد و درباره آن هشدار داد و گفت که مقامات لبنان باید در بیمارستان ها برای مبتلایان به کرونا جاهایی را اختصاص دهند. به گفته او پدیده عجیبی که رخ داده، مشاهده افزایش شمار مبتلایان به کرونا در بین گروه جوانان است.

برچسب‌ها :

ثبت و مشاهده کرونای جهش‌یافته در لبنان


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

یکی از مسئولان لبنانی از وجود گونه جهش‌یافته ویروس کرونا در لبنان خبر داد که در مقایسه با ویروس قبلی سرعت انتشار بالایی دارد. عضو کمیسیون مذکور در پارلمان لبنان اوضاع این کشور را خطرناک توصیف کرد و درباره آن هشدار داد و گفت که مقامات لبنان باید در بیمارستان ها برای مبتلایان به کرونا جاهایی را اختصاص دهند. به گفته او پدیده عجیبی که رخ داده، مشاهده افزایش شمار مبتلایان به کرونا در بین گروه جوانان است.

برچسب‌ها :