تولید کود از آب‌های زیرزمینی‌ آلوده


1399/11/17 دقیقه مطالعه
iOS 14

این امکان وجود دارد که بتوان با حذف نیترات از آب‌های زیرزمینی آلوده همزمان آمونیاک را به صورت پایدار تولید کرد.

برچسب‌ها :