توسعه فضاهای پژوهشی دانشگاه شریف در سال ۹۹


1400/01/02 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون پژوهش دانشگاه شریف با اشاره به توسعه فضاهای پژوهشی این دانشگاه در سال گذشته، گفت: سال گذشته با محدودیت‌ها و فشارهای مالی ناشی از تنگناهای بودجه‌ای دولت و سازمان‌ها مواجه بودیم.

برچسب‌ها :