توانیر: فعالیت ماینرهای چینی در ایران متوقف شد


e 1399/10/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: در راستای مدیریت مصرف برق و جلوگیری از خاموشی با استخراج کنندگان رمز ارز مجاز مذاکره کرده ایم تا در این زمان فعالیت خود را متوقف کنند و در این راستا فعالیت استخراج کنندگان رمز ارز چینی هم متوقف شده است.

برچسب‌ها :