تعارض منافع سازمانی چیست؟


1399/11/10 دقیقه مطالعه
iOS 14

در دهه‌های اخیر شاهد روندی در سراسر جهان بوده‌ایم که دولت‌ها بخش‌هایی از وظایف خود را در قالب قراردادهایی به شرکت‌های خصوصی می‌سپارند. این وظایف در سال‌های اخیر به میزان هرچه بیشتری به مواردی بسط یافته‌اند که به خدمات مشاوره‌ای و قضاوت این شرکت‌های طرف قرارداد دولت‌ها وابسته هستند. در چنین شرایطی امکان وقوع تعارض منافع سازمانی شایع‌تر می‌شود. کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در یادداشتی که بخشی از مقاله «تعارض منافع سازمانی: چالشی فزاینده برای پایبندی به اصول» است، تعریفی اولیه از تعارض منافع سازمانی و نقاط تمایز آن با تعارض منافع فردی ارائه کرده است.

برچسب‌ها :