تصویب طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم در شورای عالی شهرسازی تا انتهای سال


1399/11/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت:  حتما تا قبل از پایان سال، تصویب طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم را در شورای عالی شهرسازی و معماری خواهیم داشت.

برچسب‌ها :