تراز مثبت تجاری استان سمنان با وجود تحریم و کرونا


1399/12/12 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار سمنان از مثبت بودن تراز تجاری در این استان خبر داد و گفت: هم بازارهای هدف و هم ارزش صادرات استان با وجود شرایط تحریمی افزایش یافته است.

برچسب‌ها :