تداوم قطعی برق در بخش‌های زیادی از پایتخت


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

گزارش‌های متعدد مردمی از قطعی برق در نقاط مختلف تهران حکایت دارد. این قطعی برق از ساعت ١٨:٣٠ در مناطق مختلف پایتخت گزارش شده است. این در حالیست که صبح امروز هم بخشهایی از تهران دچار قطع برق شده بودند.

برچسب‌ها :