تحلیل عباس آخوندی درباره طولانی شدن تحریم‌ها


1399/11/16 دقیقه مطالعه
iOS 14

عضو پیشین کابینه دولت اظهار کرد: طولانی شدن تحریم‌ها موجب شکل‌گرفتن و تحکیم برخی شبکه‌های فراملی فساد حول تجارت خارجی ایران تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها و نه مقابله با تحریم‌ها شده ‌است.

برچسب‌ها :