تحریم، «اف‌ای‌تی‌اف» و این روزهای حیاتی


1399/12/09 دقیقه مطالعه
iOS 14

« متأسفانه این روزها فضای کشور به حد افراطی دچار نوعی سیاست‌زدگی شده است. سیاست‌زدگی نه از جنس حکمرانی سنجیده سیاسی که ضرورت هر جامعه‌ای است، بلکه همراه شده با نوعی نگاه تقلیل‌گرایانه به تمامی پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی».

برچسب‌ها :