تحریف تاریخ؛ از برخی هیئت‌ها تا «اخراجی‌ها»


1399/12/05 دقیقه مطالعه
iOS 14

اسماعیل امینی با اشاره به دست بردن در وقایع تاریخی؛ از شعرهایی که در برخی هیئت‌ها خوانده می‌شود گرفته تا فیلم «اخراجی‌ها»، در عین حال از این‌که اغراق و مبالغه‌ای که از زبان شعر می‌شنویم تحریف نیست، می‌گوید.

برچسب‌ها :