تجلیل از پیشکسوتان هنرهای سنتی فارس


1399/12/30 دقیقه مطالعه
iOS 14

طی مراسمی در بنای تاریخی “هفت‌تنان” از پیشکسوتان هنرهای سنتی استان فارس تجلیل شد.

برچسب‌ها :