تایید لخته‌شدن خون در برخی از واکسینه‌شدگان با آسترازنکا


1400/01/01 دقیقه مطالعه
iOS 14

متخصصان دانشگاه علوم پزشکی گرایفس‌والد در آلمان می‌گویند که دلیل لخته‌شدن خون در عروق مغزی افراد واکسینه‌شده با واکسن کرونای آسترازنکا را دریافته‌اند.

برچسب‌ها :