تاثیر نمک دریا بر فشار خون مبنای علمی ندارد


e 1399/10/22 دقیقه مطالعه
iOS 14

مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان اینکه تاثیر نمک دریا بر فشار خون مبنای علمی ندارد، گفت: مقادیر قابل توجهی از ید این نوع نمک به دلیل قرار گرفتن در معرض هوای آزاد و نور خورشید تبخیر می‌شود.

برچسب‌ها :