بورس های آسیایی تحت تاثیر سیاست جدید چینی ها


1399/12/13 دقیقه مطالعه
iOS 14

پس از اعلام خبر احتمال اتخاذ رویکرد انقباضی توسط چین، بورس های آسیایی ریزش کردند.

برچسب‌ها :