بررسی پرونده “باملند”در کمیسیون ماده ۳۸/به تفاهم نرسیم قرارداد فسخ می شود


1399/11/01 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در مورد وضعیت قرار داد شهرداری تهران و مجموعه” باملند” توضیحاتی را ارائه کرد.

برچسب‌ها :