برآورد صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران


1399/11/09 دقیقه مطالعه
iOS 14

طبق برآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران پس از سه سال مثبت خواهد شد.

برچسب‌ها :