بدون داشتن جایگزین مناسب، نمی‌توان اینستاگرام را فیلتر کرد


e 1399/10/21 دقیقه مطالعه
iOS 14

به گفته رییس مرکز ملی فضای مجازی، مردم به ارتباط و شبکه‌های اجتماعی نیاز دارند و تا زمانی که جایگزین مناسبی برای اینستاگرام وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن را فیلتر کرد

برچسب‌ها :