بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث


e 1399/10/23 دقیقه مطالعه
iOS 14

در صورتی که افراد از اول تا پایان بهمن ماه ۹۹ نسبت به تمدید بیمه شخص ثالث خودرو خود اقدام کنند مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد تمدید بیمه ثالث می‌شوند.

برچسب‌ها :