با تجمعاتی که سلامت مردم را به خطر بیندازد برخورد قانونی می‌شود


1399/12/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار خراسان جنوبی گفت: با هرگونه تجمع مخالفیم و قطعا با تجمعاتی که سلامت مردم را به خطر بیندازند، برخورد قانونی می‌شود.

برچسب‌ها :