با این عکس‌ها در تاریخ قدم بزنید!


1399/11/10 دقیقه مطالعه
iOS 14

آلبوم‌خانه کاخ گلستان، دومین آلبوم‌خانه غنی دنیاست. مجموعه‌ای از تصاویر باقی‌مانده از دوره شاهان قاجاری است که قدمت آن بعضا به هزاره‌های پیشین برمی‌گردد.

برچسب‌ها :