بایدن: سندرز را به عنوان وزیر کار خود در نظر گرفته بودم اما وی موافقت نکرد / خوب است که ترامپ در مراسم تحلیف شرکت نمی‌کند


e 1399/10/19 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت: معرفی برنی سندرز را به عنوان وزیر کار خود در نظر گرفته است اما سندرز موافقت کرده است که نمی‌تواند با یک انتخابات ویژه برای جایگزینی وی، کنترل سنا را به خطر بیندازد. بایدن گفت اینکه ترامپ در این مراسم حاضر نمی‌شود خوب است.

برچسب‌ها :